lunes, 20 de julio de 2009

Cursos de actualización y perfeccionamiento en arqueología preventiva y gestión patrimonial

Nombre d’alumnes per curs:
mínim 10-màxim 25
Cost matrícula per curs:
Cursos 4 ECTS
120€ + 20€ certificat d’aprofitament
Cursos 2 ECTS
60€ + 20€ certificat d’aprofitament
Titulació d’accés:
Llicenciatura d’Història o equivalent
Estudiants 2on Cicle Història
Estudiants Grau d’Arqueologia
Durada de cada curs:
4 ECTS: 22 hores presencials
2 ECTS: 11 hores presencials
Lloc de realització:
Facultat de Lletres
Edifici B - Campus UAB
Preinscripció i matrícula
Preinscripció cursos 1, 2 i 3: del 1 al 8/9/09
Preinscripció cursos 4 i 5: del 1 al 8/12/09
CEPAP. Edifici B - Campus UAB.
Tel. 935 813 705
Adreça electrònica: cepap@uab.cat
Matrícula cursos 1, 2 i 3: 7-18 setembre 09
Matrícula cursos 3 i 4: 7-18 desembre 09
Escola de Postgrau Edifici U - Campus UAB
Tel. 935 812 491
Adreça electrònica: ep.formcont@uab.es
Per a més informació:
cepap@uab.cat
http://www.uab.cat/cepap

No hay comentarios: